Arun K. Saha

50.65
σ6.26%
4.75
σ44.42%
20,000.00
σ43.55%
108.40
σ32.38%
694.00
σ21.88%
30.95
σ62.15%
552.50
σ51.56%
1,156.80
σ3.57%
45.90
σ44.42%
ABANNSE
162.95
σ29.36%
ABBNSE
1,331.00
σ43.59%
5,515.00
σ5.75%
147.30
σ12.96%
140.40
σ6.78%
ACCNSE
1,576.00
σ65.95%
1,348.00
σ33.15%
ACENSE
181.15
σ64.19%
160.85
σ43.72%
371.50
σ9.41%
27.50
σ46.52%
191.45
σ6.64%
222.00
σ30.18%
4.05
σ44.42%
71.60
σ67.22%
50.85
σ18.68%
414.45
σ8.44%
ADSLNSE
21.35
σ44.30%
60.00
σ44.42%
225.60
σ26.63%
255.10
σ37.56%
AFLNSE
55.00
σ99.67%
112.95
σ170.29%
102.00
σ127.00%
133.20
σ9.55%
395.00
σ12.08%
267.10
σ2.38%
1,345.00
σ23.69%
AIFLNSE
458.00
σ3.46%
1,418.00
σ17.96%
260.15
σ3.66%
633.95
σ24.64%
34.35
σ36.76%
1,773.45
σ12.38%
48.80
σ105.83%
ALBKNSE
51.30
σ24.85%
62.20
σ10.23%
598.95
σ42.15%
76.50
σ122.11%
2,180.00
σ123.07%
615.00
σ52.05%
159.00
σ40.19%
357.00
σ164.22%
24.85
σ25.66%
3.00
σ44.42%
ALPANSE
39.60
σ15.99%
762.70
σ9.97%
4.05
σ44.42%
782.50
σ4.06%
1,153.80
σ55.37%
1,308.00
σ33.80%
235.90
σ29.75%
24.70
σ38.33%
562.95
σ34.02%
24.30
σ44.42%
54.05
σ11.73%
42.25
σ7.52%
11.10
σ116.51%
451.30
σ18.34%
5.30
σ59.34%
36.00
σ43.79%
22.35
σ44.42%
22.65
σ56.57%
736.40
σ3.02%
APCLNSE
185.85
σ134.32%
517.00
σ138.04%
APEXNSE
656.00
σ26.24%
1,975.50
σ70.25%
538.05
σ36.20%
282.90
σ27.05%
1,076.00
σ32.92%
265.00
σ28.62%
1,390.00
σ69.27%
308.35
σ24.81%
87.05
σ36.68%
35.20
σ91.50%
43.50
σ107.62%
17.10
σ44.42%
194.00
σ66.14%
119.35
σ26.49%
332.00
σ148.50%
280.95
σ4.52%
39.00
σ82.46%
78.65
σ56.02%
394.10
σ17.77%
179.30
σ8.84%
339.00
σ44.42%
332.10
σ1.91%
ASALNSE
75.70
σ86.87%
71.75
σ4.43%
163.80
σ29.21%
26.80
σ59.79%
226.55
σ30.98%
147.40
σ15.11%
1,121.15
σ1.13%
466.25
σ45.95%
403.00
σ47.62%
562.00
σ5.65%
152.50
σ41.91%
858.00
σ21.53%
85.00
σ11.23%
965.00
σ19.14%
116.80
σ16.35%
ATFLNSE
660.00
σ18.33%
84.05
σ7.55%
ATULNSE
2,615.00
σ24.19%
446.60
σ30.00%
580.00
σ6.56%
218.60
σ17.48%
573.70
σ24.44%
69.50
σ13.73%
1,498.00
σ54.63%
72.35
σ8.79%
70.00
σ92.03%
503.70
σ12.63%
2,352.30
σ15.97%
41.00
σ62.56%
524.75
σ45.70%
153.45
σ18.68%
59.60
σ52.83%
25.00
σ37.87%
5.55
σ112.39%
2,905.00
σ15.70%
466.55
σ11.55%
588.70
σ38.52%
5,011.00
σ4.12%
10.30
σ30.68%
2,599.00
σ9.88%
1,692.00
σ12.22%
133.00
σ48.10%
603.45
σ19.00%
75.60
σ33.42%
1,088.95
σ12.27%
14.25
σ207.06%
227.50
σ11.14%
90.00
σ31.91%
85.95
σ54.93%
60.95
σ44.42%
1,600.00
σ44.42%
219.95
σ2.89%
BANGNSE
27.55
σ44.42%
103.80
σ12.26%
104.00
σ9.17%
11.90
σ108.54%
BASFNSE
2,020.00
σ25.25%
258.65
σ39.52%
701.15
σ1.36%
4,200.00
σ284.32%
BBLNSE
1,592.00
σ8.59%
BBTCNSE
1,216.45
σ2.35%
52.15
σ78.17%
16.45
σ19.24%
BELNSE
149.20
σ4.26%
BEMLNSE
1,069.00
σ19.25%
BEPLNSE
170.20
σ45.09%
253.00
σ28.99%
302.00
σ10.50%
409.70
σ17.09%
106.95
σ44.22%
290.00
σ21.82%
47.80
σ26.68%
20.00
σ44.42%
3.35
σ44.42%
1,065.80
σ5.37%
736.60
σ11.23%
184.00
σ87.46%
4,580.00
σ84.15%
111.80
σ61.87%
419.80
σ58.77%
BHELNSE
86.65
σ29.45%
41.50
σ30.75%
170.00
σ38.98%
BILNSE
408.05
σ97.30%
1.00
σ44.42%
98.95
σ87.83%
28.45
σ67.67%
584.40
σ38.88%
65.50
σ48.84%
765.00
σ41.23%
62.15
σ10.20%
29.50
σ44.42%
5.20
σ44.42%
194.60
σ14.65%
42.05
σ76.41%
BLSNSE
139.90
σ50.32%
20.05
σ44.42%
4,050.00
σ40.50%
800.00
σ96.70%
128.00
σ72.76%
264.00
σ194.60%
17,912.00
σ39.58%
BPCLNSE
446.20
σ22.69%
BPLNSE
87.30
σ7.28%
BRFLNSE
49.00
σ52.26%
269.10
σ49.17%
4,865.00
σ6.66%
BRNLNSE
180.75
σ31.46%
86.70
σ77.84%
BSENSE
779.00
σ44.42%
BSLNSE
62.00
σ130.65%
8.70
σ44.42%
508.20
σ9.98%
BYKENSE
163.50
σ29.26%
379.20
σ44.42%
44.65
σ44.42%
101.10
σ56.03%
268.50
σ21.36%
55.50
σ116.51%
537.25
σ45.18%
122.65
σ18.07%
317.25
σ21.94%
CAPFNSE
648.25
σ7.34%
589.00
σ104.96%
387.30
σ23.04%
350.00
σ44.76%
113.95
σ99.04%
1,304.95
σ21.48%
4.40
σ44.42%
205.80
σ15.46%
CCCLNSE
4.30
σ44.42%
13.20
σ48.47%
CCLNSE
295.00
σ40.07%
CDSLNSE
297.00
σ22.37%
1,573.00
σ20.25%
17.15
σ132.29%
16.65
σ19.01%
15.35
σ20.75%
323.00
σ39.56%
5.80
σ44.42%
82.65
σ72.16%
542.00
σ95.13%
325.45
σ1.95%
1,184.10
σ33.96%
CERANSE
3,299.50
σ18.53%
53.05
σ30.07%
CESCNSE
954.75
σ24.18%
CGCLNSE
89.00
σ75.81%
79.80
σ23.78%
164.60
σ15.47%
345.95
σ11.91%
1,463.60
σ20.33%
2.20
σ44.42%
91.20
σ56.19%
77.35
σ120.80%
8.75
σ141.90%
561.85
σ31.80%
196.50
σ48.10%
553.50
σ1.15%
232.50
σ12.31%
34.65
σ9.15%
279.85
σ45.71%
515.90
σ8.63%
315.20
σ15.15%
1,045.00
σ0.30%
43.00
σ37.13%
12.30
σ25.71%
1,204.75
σ16.82%
427.45
σ22.20%
37.10
σ50.93%
87.30
σ50.51%
525.50
σ29.74%
31.25
σ30.33%
274.20
σ17.32%
203.00
σ77.25%
1,959.55
σ31.10%
228.50
σ19.51%
CTENSE
70.25
σ9.03%
CUBNSE
176.30
σ56.32%
764.95
σ7.46%
271.50
σ46.43%
65.30
σ44.42%
636.60
σ24.03%
87.20
σ3.64%
322.75
σ32.63%
2,841.00
σ20.61%
77.00
σ62.46%
135.00
σ46.69%
117.90
σ44.42%
320.00
σ50.20%
DBLNSE
977.00
σ31.35%
56.55
σ33.87%
DCALNSE
325.00
σ44.42%
163.15
σ1.95%
DCMNSE
97.60
σ6.50%
476.00
σ5.34%
DCWNSE
35.85
σ8.84%
547.05
σ8.14%
326.00
σ39.20%
255.10
σ2.49%
164.20
σ30.79%
308.00
σ3.09%
DENNSE
91.55
σ51.60%
1,639.00
σ35.06%
154.50
σ20.62%
22.20
σ72.32%
585.25
σ3.25%
17.85
σ17.84%
DHFLNSE
512.00
σ33.04%
369.50
σ25.67%
1,322.00
σ41.75%
487.60
σ27.23%
11.15
σ115.98%
68.65
σ23.04%
1,099.00
σ57.72%
3,450.00
σ7.72%
DLFNSE
226.35
σ9.83%
93.25
σ6.80%
1,366.85
σ12.33%
8.00
σ44.42%
429.00
σ13.29%
84.90
σ30.06%
53.50
σ52.96%
DPLNSE
143.00
σ46.97%
27.50
σ34.83%
DQENSE
13.10
σ48.84%
669.40
σ37.72%
2,154.00
σ33.79%
15.30
σ170.46%
DSSLNSE
39.50
σ172.04%
DTILNSE
297.00
σ43.05%
33.50
σ44.42%
29.15
σ44.42%
1,752.00
σ43.79%
191.00
σ13.27%
4.50
σ44.42%
15.45
σ44.42%
336.40
σ44.42%
1,289.00
σ54.90%
263.90
σ29.93%
28,088.00
σ27.83%
293.00
σ10.85%
484.00
σ27.43%
167.90
σ24.68%
431.15
σ12.49%
EKCNSE
48.00
σ60.09%
14.70
σ42.90%
81.35
σ11.69%
28.55
σ44.42%
150.90
σ179.57%
279.00
σ29.45%
41.50
σ23.03%
275.55
σ97.57%
1,025.00
σ80.30%
EMCONSE
15.50
σ41.23%
169.00
σ3.76%
173.00
σ14.72%
1,220.35
σ97.74%
21.90
σ44.42%
160.25
σ3.96%
ENILNSE
719.00
σ22.16%
EONNSE
84.95
σ33.82%
141.50
σ2.24%
ERISNSE
812.00
σ22.99%
180.00
σ24.60%
770.25
σ127.24%
836.25
σ45.50%
ESLNSE
2.55
σ44.42%
23.35
σ13.57%
248.30
σ12.76%
68.40
σ44.42%
37.00
σ86.98%
404.40
σ56.03%
490.00
σ54.90%
27.05
σ58.15%
3,229.00
σ37.58%
925.10
σ20.87%
213.50
σ5.94%
FACTNSE
61.00
σ41.37%
392.00
σ48.23%
FCLNSE
66.00
σ68.07%
59.50
σ16.05%
FDCNSE
280.85
σ11.32%
68.70
σ32.52%
93.05
σ13.62%
FELNSE
39.90
σ44.42%
40.00
σ96.70%
840.00
σ6.43%
179.70
σ23.05%
685.95
σ97.75%
666.00
σ19.01%
61.10
σ10.41%
FLFLNSE
407.95
σ30.50%
460.00
σ23.55%
FMNLNSE
135.25
σ71.95%
155.55
σ18.32%
230.00
σ44.42%
1,550.00
σ47.88%
546.75
σ4.65%
FSCNSE
705.50
σ39.36%
FSLNSE
49.80
σ44.42%
141.00
σ13.54%
GAELNSE
260.65
σ47.86%
GAILNSE
441.00
σ9.37%
1,513.00
σ12.40%
296.20
σ44.42%
2.85
σ113.39%
410.95
σ32.61%
326.10
σ9.75%
136.55
σ35.07%
79.50
σ44.42%
35.40
σ35.67%
926.00
σ14.37%
GATINSE
105.00
σ6.05%
198.40
σ50.80%
GDLNSE
190.20
σ49.69%
135.00
σ46.69%
275.50
σ11.55%
13.25
σ44.42%
57.30
σ33.42%
101.25
σ15.72%
824.95
σ38.63%
350.00
σ44.42%
GHCLNSE
277.05
σ50.03%
393.00
σ30.55%
701.00
σ0.91%
66.60
σ56.69%
6,416.20
σ44.42%
31.55
σ40.00%
105.00
σ92.03%
12.30
σ44.42%
555.10
σ44.42%
2,220.00
σ6.87%
546.20
σ4.65%
136.50
σ51.59%
26.60
σ44.42%
124.05
σ54.21%
993.00
σ17.31%
127.50
σ24.80%
700.00
σ22.76%
18.05
σ71.15%
GNANSE
431.20
σ34.05%
GNFCNSE
417.05
σ2.28%
958.95
σ19.59%
527.05
σ23.41%
874.00
σ22.08%
668.00
σ19.07%
1,063.00
σ30.91%
547.20
σ3.48%
742.00
σ33.55%
93.55
σ6.78%
14.80
σ42.62%
66.95
σ42.97%
204.95
σ132.85%
14.35
σ350.17%
GPILNSE
484.00
σ48.25%
GPPLNSE
132.40
σ4.80%
199.15
σ7.96%
110.50
σ44.42%
790.70
σ194.50%
1,095.70
σ22.68%
170.40
σ40.73%
117.75
σ10.80%
1,118.00
σ103.91%
335.00
σ0.95%
10.00
σ31.91%
506.50
σ69.07%
1,249.95
σ97.75%
GRUHNSE
550.20
σ81.24%
29.95
σ53.45%
GSFCNSE
123.00
σ44.42%
6,620.00
σ132.19%
GSPLNSE
193.00
σ31.41%
GSSNSE
63.15
σ44.42%
GTLNSE
12.35
σ131.19%
3.30
σ198.43%
13.95
σ92.36%
18.05
σ44.42%
GTPLNSE
139.45
σ36.22%
118.70
σ5.35%
729.00
σ52.70%
210.50
σ10.58%
786.55
σ28.13%
839.70
σ88.95%
81.80
σ70.64%
71.90
σ35.52%
15.25
σ20.89%
1,000.00
σ44.42%
81.50
σ57.90%
34.20
σ18.62%
730.00
σ26.20%
516.60
σ3.07%
51.25
σ18.53%
HCCNSE
32.20
σ9.84%
HCGNSE
302.90
σ11.55%
56.75
σ5.60%
962.20
σ18.42%
HDFCNSE
1,800.00
σ46.19%
1,858.00
σ24.53%
442.60
σ5.03%
HDILNSE
42.95
σ44.42%
HEGNSE
3,230.00
σ262.44%
154.10
σ24.82%
120.50
σ63.87%
751.75
σ18.95%
3,542.00
σ5.91%
1,650.00
σ3.85%
370.25
σ12.89%
HFCLNSE
28.25
σ79.66%
297.00
σ35.47%
HGSNSE
813.00
σ23.52%
10.50
σ118.69%
212.10
σ4.49%
HILNSE
1,599.00
σ97.58%
29.75
σ104.96%
345.00
σ44.42%
222.00
σ20.09%
421.95
σ30.70%
71.60
σ4.43%
114.90
σ494.40%
109.75
σ31.98%
364.50
σ8.70%
730.00
σ44.42%
1,309.95
σ53.77%
315.10
σ2.02%
133.25
σ59.01%
74.15
σ17.17%
149.00
σ42.33%
422.00
σ37.84%
HMVLNSE
230.00
σ44.42%
15,800.00
σ10.04%
1,415.00
σ13.43%
18.40
σ69.78%
HOVSNSE
271.00
σ49.98%
HPLNSE
129.50
σ89.50%
HSCLNSE
156.60
σ30.56%
HSILNSE
405.20
σ3.14%
87.85
σ25.40%
82.00
σ118.32%
69.80
σ13.62%
204.95
σ17.09%
1,207.30
σ4.73%
256.50
σ22.36%
299.25
σ20.22%
770.00
σ16.45%
380.00
σ36.98%
ICILNSE
92.95
σ20.56%
ICRANSE
3,600.00
σ96.06%
IDBINSE
79.15
σ12.06%
IDEANSE
80.75
σ15.69%
IDFCNSE
51.05
σ44.42%
50.15
σ6.32%
IEXNSE
1,496.00
σ8.27%
597.45
σ58.46%
1,350.05
σ83.15%
IFCINSE
21.05
σ45.57%
268.00
σ44.42%
799.95
σ23.50%
IGLNSE
295.75
σ8.58%
IGPLNSE
707.45
σ32.02%
IIFLNSE
775.00
σ36.26%
IITLNSE
100.55
σ37.67%
IMFANSE
540.00
σ44.42%
1,070.50
σ44.42%
1.10
σ44.42%
130.25
σ4.88%
147.10
σ4.32%
489.40
σ16.18%
305.85
σ22.76%
160.60
σ139.22%
350.00
σ0.91%
1,264.00
σ20.03%
100.50
σ44.42%
989.00
σ31.62%
256.00
σ19.91%
32.80
σ38.48%
184.90
σ158.39%
70.00
σ45.03%
49.80
σ12.73%
61.45
σ78.46%
7.70
σ44.42%
188.55
σ18.58%
1,729.95
σ32.09%
876.00
σ43.20%
149.30
σ6.37%
486.00
σ13.04%
336.05
σ32.29%
INFYNSE
1,170.00
σ21.37%
701.00
σ34.68%
263.50
σ2.41%
120.70
σ44.42%
748.00
σ32.85%
184.70
σ10.30%
78.50
σ44.42%
IOCNSE
183.95
σ36.04%
83.85
σ44.42%
296.50
σ13.89%
665.55
σ33.69%
IRBNSE
221.90
σ25.86%
ISFTNSE
718.00
σ13.29%
10.85
σ86.59%
ITCNSE
261.35
σ14.61%
ITDCNSE
488.00
σ12.99%
162.20
σ7.84%
ITINSE
116.80
σ5.43%
IVCNSE
19.45
σ49.35%
IVPNSE
201.00
σ44.42%
3.80
σ44.42%
IZMONSE
101.20
σ18.88%
164.65
σ13.53%
28.75
σ44.42%
13.55
σ44.42%
147.35
σ30.31%
80.00
σ76.31%
327.95
σ20.27%
450.00
σ27.40%
9.40
σ102.97%
97.45
σ83.59%
295.00
σ22.52%
142.00
σ4.47%
JBMANSE
438.65
σ0.72%
2,492.95
σ33.03%
704.10
σ3.61%
JHSNSE
61.80
σ66.09%
57.15
σ38.65%
345.00
σ27.73%
126.50
σ17.62%
226.20
σ2.81%
153.50
σ2.07%
850.00
σ465.01%
66.05
σ4.81%
109.90
σ8.68%
1,038.00
σ6.74%
JKILNSE
304.90
σ69.48%
424.95
σ41.36%
141.45
σ110.28%
152.75
σ44.42%
JMANSE
229.00
σ141.74%
570.50
σ38.72%
131.85
σ9.62%
4.75
σ44.42%
162.05
σ44.42%
20.95
σ45.79%
10.70
σ44.42%
57.05
σ11.11%
6.10
σ44.42%
JSLNSE
91.00
σ38.61%
187.00
σ18.62%
78.00
σ8.13%
1,700.05
σ20.11%
289.95
σ17.47%
850.00
σ21.96%
2,119.05
σ24.21%
178.00
σ8.93%
446.40
σ34.32%
24.10
σ90.90%
359.50
σ13.27%
9.30
σ34.32%
124.15
σ33.42%
566.55
σ10.10%
268.85
σ2.36%
457.35
σ1.39%
101.10
σ167.61%
269.95
σ55.76%
9.00
σ44.42%
74.90
σ46.97%
495.90
σ1.28%
32.10
σ9.88%
99.00
σ58.26%
2.65
σ249.01%
12.25
σ127.00%
KAYANSE
992.00
σ50.80%
KCPNSE
115.45
σ11.02%
26.30
σ24.05%
KDDLNSE
392.40
σ16.22%
KECNSE
384.45
σ5.79%
KECLNSE
34.25
σ65.56%
KEINSE
367.00
σ36.13%
111.35
σ2.85%
50.50
σ89.25%
121.45
σ7.83%
677.00
σ44.42%
18.90
σ33.78%
KICLNSE
2,450.00
σ159.00%
91.00
σ70.55%
232.00
σ105.74%
497.30
σ36.60%
318.50
σ29.76%
374.30
σ144.00%
1,245.00
σ134.78%
245.00
σ37.80%
KKCLNSE
1,550.00
σ40.50%
11.20
σ144.97%
294.10
σ28.19%
65.40
σ39.08%
124.35
σ25.64%
320.10
σ92.85%
63.45
σ9.99%
1,062.00
σ0.60%
13.90
σ116.30%
24.40
σ51.62%
151.90
σ8.37%
KPITNSE
231.25
σ65.19%
687.25
σ45.60%
KRBLNSE
444.00
σ24.41%
109.50
σ40.85%
776.70
σ21.74%
KSCLNSE
476.40
σ7.32%
KSLNSE
311.00
σ17.31%
KTILNSE
140.10
σ4.53%
121.30
σ5.23%
91.50
σ66.62%
43.75
σ44.42%
23.90
σ44.42%
101.00
σ9.42%
913.00
σ158.25%
71.50
σ35.33%
652.00
σ24.93%
LASANSE
104.80
σ44.42%
524.00
σ17.62%
6,904.00
σ22.01%
LEELNSE
255.75
σ7.44%
1,099.00
σ5.77%
201.00
σ30.15%
514.40
σ27.90%
238.80
σ7.99%
422.05
σ58.88%
494.60
σ17.92%
LMLNSE
7.10
σ184.05%
59.40
σ44.42%
29.50
σ44.42%
198.35
σ14.37%
LPDCNSE
4.90
σ44.42%
LTNSE
1,278.80
σ68.51%
LTINSE
1,322.50
σ2.16%
LTTSNSE
1,212.00
σ4.71%
2,246.15
σ51.73%
842.00
σ22.70%
761.90
σ1.67%
1,799.95
σ17.51%
50.00
σ6.36%
22.70
σ82.82%
126.00
σ25.10%
59.20
σ131.38%
24.20
σ44.42%
34.10
σ27.81%
135.30
σ44.42%
154.60
σ16.39%
11.80
σ44.42%
14.85
σ44.42%
71.45
σ122.29%
222.00
σ14.27%
437.40
σ5.09%
535.00
σ14.80%
2,255.00
σ14.11%
451.85
σ30.36%
888.00
σ98.02%
491.55
σ20.09%
32.80
σ114.07%
9.60
σ44.42%
15.50
σ40.70%
53.00
σ23.87%
31.40
σ81.93%
35.35
σ18.01%
104.85
σ12.14%
6.40
σ204.83%
177.00
σ1.79%
62.65
σ15.17%
325.25
σ18.49%
27.50
σ91.04%
128.90
σ9.84%
55.00
σ17.37%
378.50
σ41.67%
46.05
σ44.42%
36.20
σ44.42%
431.00
σ185.92%
301.00
σ10.57%
35.90
σ26.64%
8,692.00
σ14.35%
574.00
σ22.20%
562.00
σ34.08%
849.95
σ176.21%
55.00
σ11.57%
89.70
σ24.68%
71.45
σ40.25%
498.00
σ12.73%
360.60
σ1.76%
61.00
σ52.48%
20.50
σ31.13%
41.60
σ45.46%
3,124.50
σ9.36%
148.50
σ12.85%
MCXNSE
810.90
σ18.46%
13.20
σ172.95%
MEGHNSE
92.85
σ48.24%
102.75
σ3.09%
MEPNSE
82.65
σ30.88%
33.80
σ28.31%
1,507.00
σ0.42%
30.50
σ44.42%
3.00
σ104.10%
MFSLNSE
446.50
σ40.27%
MGLNSE
1,013.45
σ43.21%
288.00
σ44.42%
191.50
σ40.04%
1,036.55
σ47.12%
59.45
σ119.70%
813.90
σ30.57%
49.20
σ58.61%
123.00
σ35.93%
MMFLNSE
975.00
σ32.40%
MMTCNSE
67.30
σ33.20%
33.50
σ195.38%
213.10
σ77.99%
MOILNSE
199.85
σ15.93%
54.50
σ118.69%
327.40
σ86.50%
21.60
σ43.79%
2,502.95
σ22.88%
510.00
σ7.46%
41.60
σ30.38%
33.50
σ47.74%
310.20
σ71.42%
1,156.85
σ0.27%
39.55
σ44.42%
869.60
σ47.83%
549.00
σ21.47%
MRFNSE
70,257.70
σ9.77%
MRPLNSE
117.00
σ44.42%
MSPLNSE
18.70
σ68.65%
70.30
σ44.42%
MTNLNSE
20.30
σ31.13%
40.80
σ15.53%
69.20
σ46.21%
67.75
σ27.99%
74.00
σ44.42%
216.65
σ22.06%
36.15
σ8.77%
750.00
σ8.48%
398.00
σ27.24%
MVLNSE
0.45
σ44.42%
43.70
σ103.37%
17.25
σ18.35%
4.30
σ44.42%
39.60
σ319.77%
33.50
σ175.30%
135.60
σ75.82%
79.70
σ15.97%
57.00
σ66.14%
96.20
σ13.23%
786.00
σ90.78%
437.05
σ28.21%
67.00
σ67.04%
31.60
σ10.06%
1,290.00
σ42.78%
780.00
σ8.94%
162.05
σ81.36%
148.25
σ55.20%
NBCCNSE
201.50
σ31.67%
1,461.05
σ44.42%
138.25
σ11.46%
NCCNSE
122.80
σ36.40%
222.10
σ17.11%
NDGLNSE
1,440.00
σ276.08%
NDLNSE
136.40
σ2.33%
NDTVNSE
43.70
σ44.42%
20.90
σ92.47%
30.00
σ10.60%
90.35
σ31.47%
168.25
σ3.78%
564.50
σ15.15%
7,699.95
σ5.74%
57.00
σ16.75%
728.00
σ29.09%
238.55
σ33.10%
15.75
σ40.57%
NFLNSE
57.95
σ10.94%
NHNSE
295.40
σ2.15%
NHPCNSE
26.50
σ47.56%
699.90
σ100.45%
NIBLNSE
23.50
σ26.91%
93.00
σ57.51%
926.90
σ2.74%
21.15
σ60.62%
1,636.00
σ4.85%
855.00
σ44.42%
111.25
σ22.91%
4.60
σ44.42%
102.80
σ12.33%
50.00
σ44.42%
91.45
σ27.90%
NMDCNSE
126.80
σ27.66%
203.10
σ10.92%
12.65
σ25.20%
446.00
σ42.43%
163.05
σ36.78%
NSILNSE
1,083.00
σ44.42%
NTLNSE
3.65
σ85.81%
NTPCNSE
165.00
σ5.78%
425.50
σ44.42%
1.15
σ44.42%
507.00
σ37.97%
OCCLNSE
1,072.00
σ11.87%
OCLNSE
1,303.00
σ38.51%
OFSSNSE
3,900.00
σ4.97%
OILNSE
340.00
σ46.09%
37.75
σ83.00%
OISLNSE
3.20
σ100.79%
225.60
σ7.03%
32.85
σ44.42%
53.40
σ47.92%
23.05
σ228.31%
ONGCNSE
177.00
σ44.42%
44.50
σ28.41%
98.30
σ16.19%
8.95
σ44.42%
153.50
σ115.83%
56.00
σ44.42%
37.00
σ44.42%
100.55
σ31.42%
268.00
σ71.88%
143.85
σ6.63%
45.20
σ49.55%
249.80
σ2.54%
39.40
σ8.05%
159.05
σ2.00%
1,679.95
σ115.26%
26.50
σ59.34%
20.00
σ15.91%
20,490.00
σ3.07%
291.80
σ44.42%
61.00
σ79.04%
74.00
σ131.38%
294.50
σ32.51%
200.00
σ44.42%
9.25
σ44.42%
312.00
σ40.97%
7.85
σ40.19%
13.90
σ44.42%
274.50
σ58.44%
16.75
σ44.42%
68.00
σ37.13%
62.50
σ25.50%
17.80
σ202.46%
371.30
σ5.98%
26.60
σ48.10%
PDPLNSE
17.55
σ124.16%
296.50
σ44.42%
13.25
σ44.42%
PELNSE
2,494.30
σ11.86%
54.55
σ5.83%
24.50
σ25.81%
82.90
σ50.18%
812.10
σ19.88%
97.95
σ62.19%
233.30
σ41.91%
PFCNSE
88.10
σ3.60%
2,176.00
σ149.95%
92.00
σ34.32%
PFSNSE
28.40
σ22.44%
PGELNSE
246.05
σ44.42%
PGHHNSE
9,500.00
σ63.46%
PGILNSE
112.00
σ28.47%
1,070.50
σ1.78%
618.30
σ242.01%
915.50
σ3.81%
825.00
σ19.30%
25.25
σ44.42%
191.90
σ107.68%
33.65
σ9.42%
87.30
σ77.30%
207.45
σ136.00%
PNBNSE
98.70
σ16.04%
36.20
σ44.42%
1,102.95
σ33.22%
PNCNSE
17.00
σ73.83%
154.10
σ4.12%
1,148.00
σ187.93%
279.00
σ44.42%
193.00
σ44.42%
469.20
σ12.20%
251.80
σ5.04%
493.50
σ78.15%
159.00
σ40.19%
192.35
σ24.86%
890.00
σ101.48%
PPAPNSE
556.00
σ10.83%
164.60
σ63.02%
84.10
σ64.83%
181.65
σ8.75%
7.40
σ44.42%
6.75
σ44.42%
167.00
σ116.15%
100.10
σ37.83%
60.20
σ93.53%
284.65
σ29.97%
354.90
σ19.62%
26.10
σ12.14%
44.50
σ44.42%
52.75
σ89.02%
295.50
σ44.42%
89.75
σ21.30%
43.20
σ97.00%
115.50
σ44.42%
4.75
σ136.55%
54.00
σ44.42%
PSBNSE
36.80
σ44.42%
490.00
σ145.82%
PTCNSE
95.25
σ3.33%
PTLNSE
50.00
σ122.98%
438.90
σ146.53%
18.10
σ44.42%
145.00
σ30.80%
PVPNSE
6.20
σ44.42%
PVRNSE
1,289.65
σ3.45%
1,035.70
σ28.33%
297.00
σ29.79%
322.05
σ32.70%
364.00
σ15.74%
RAINNSE
386.30
σ4.94%
752.00
σ110.35%
33.70
σ44.42%
53.60
σ11.87%
44.00
σ44.42%
230.20
σ37.02%
28.75
σ54.74%
741.25
σ9.84%
247.00
σ24.33%
416.95
σ66.17%
199.00
σ120.30%
5.25
σ123.30%
501.50
σ105.83%
2,665.55
σ10.58%
888.05
σ13.91%
928.75
σ22.99%
RBLNSE
1,007.00
σ0.32%
467.60
σ27.72%
RCFNSE
77.75
σ4.09%
RCOMNSE
23.65
σ54.16%
128.40
σ12.34%
139.30
σ38.98%
19.00
σ67.55%
632.00
σ22.03%
429.45
σ12.54%
904.00
σ19.02%
57.50
σ44.48%
428.55
σ5.19%
84.45
σ41.09%
15.35
σ44.42%
568.50
σ4.46%
647.00
σ19.20%
41.55
σ23.01%
575.00
σ22.16%
RHFLNSE
64.70
σ14.76%
79.90
σ15.93%
RIILNSE
458.20
σ11.07%
RJLNSE
314.90
σ44.42%
RKDLNSE
14.45
σ44.42%
752.00
σ8.43%
RMCLNSE
26.30
σ24.24%
RMLNSE
915.00
σ41.56%
RNAMNSE
258.00
σ49.61%
34.40
σ44.42%
3.00
σ44.42%
182.00
σ117.26%
5.30
σ44.42%
62.55
σ15.19%
100.25
σ81.29%
431.05
σ42.26%
39.40
σ16.16%
252.10
σ151.22%
61.20
σ46.35%
RSWMNSE
364.00
σ45.89%
36.30
σ8.76%
6.40
σ44.42%
5.70
σ44.42%
304.00
σ18.85%
173.05
σ12.82%
18.55
σ44.42%
RUPANSE
403.15
σ29.01%
843.10
σ14.34%
393.00
σ183.70%
132.75
σ36.08%
905.90
σ10.50%
SAILNSE
72.80
σ44.42%
17.90
σ44.42%
239.00
σ248.47%
164.00
σ112.20%
325.10
σ22.38%
100.80
σ44.42%
40.00
σ72.25%
7.90
σ122.90%
196.50
σ47.20%
9.50
σ66.14%
38.45
σ89.55%
1,039.00
σ42.76%
144.95
σ15.37%
121.95
σ54.21%
31.90
σ68.91%
187.00
σ113.39%
5,072.00
σ22.58%
18.85
σ16.80%
483.00
σ81.22%
689.00
σ59.34%
58.10
σ66.26%
719.00
σ39.06%
103.00
σ125.74%
20.50
σ207.93%
398.90
σ54.59%
672.50
σ42.78%
SBINNSE
252.70
σ7.55%
5,390.00
σ44.42%
422.50
σ14.99%
115.80
σ13.68%
SCINSE
67.15
σ23.73%
SDBLNSE
247.00
σ12.83%
186.00
σ62.53%
193.80
σ22.85%
2.30
σ44.42%
8.10
σ44.42%
85.50
σ25.89%
860.00
σ58.52%
56.05
σ5.67%
SFLNSE
1,490.00
σ42.33%
SGLNSE
17.25
σ55.70%
45.95
σ44.42%
527.15
σ1.81%
213.05
σ138.48%
156.00
σ40.97%
1,714.90
σ19.20%
136.40
σ32.76%
378.00
σ44.42%
1,964.00
σ95.00%
505.80
σ23.94%
455.05
σ0.70%
9.25
σ44.42%
138.00
σ93.38%
75.50
σ21.10%
60.20
σ194.28%
491.15
σ87.34%
SHKNSE
251.95
σ24.03%
544.00
σ11.65%
16,413.40
σ4.58%
228.00
σ11.12%
12.00
σ78.39%
148.00
σ8.59%
530.10
σ44.42%
2,145.00
σ15.06%
27.70
σ46.18%
10.60
σ184.95%
40.00
σ162.82%
226.85
σ80.79%
1,109.00
σ27.89%
7.15
σ44.42%
389.95
σ44.42%
14.50
σ44.10%
27.70
σ44.42%
521.00
σ68.72%
20.10
σ31.43%
SISNSE
1,076.00
σ44.42%
15.40
σ44.42%
647.00
σ0.98%
SJVNNSE
34.20
σ27.73%
1,735.00
σ44.42%
238.00
σ50.29%
90.50
σ63.78%
90.00
σ3.53%
765.05
σ0.42%
SMPLNSE
1.30
σ44.42%
395.05
σ49.41%
77.05
σ57.17%
48.65
σ39.40%
506.00
σ11.94%
1,001.00
σ6.65%
665.00
σ97.44%
12.75
σ75.59%
49.80
σ44.42%
111.65
σ51.60%
311.25
σ16.36%
218.00
σ50.57%
216.70
σ83.12%
SOTLNSE
1,415.00
σ31.57%
25.10
σ12.62%
SPALNSE
345.90
σ64.91%
397.10
σ12.82%
131.65
σ16.84%
35.15
σ45.49%
SPICNSE
37.40
σ121.11%
16.90
σ44.42%
23.50
σ106.27%
104.50
σ55.16%
SPTLNSE
61.45
σ30.85%
491.10
σ5.17%
266.80
σ894.70%
82.00
σ11.59%
SRFNSE
1,876.00
σ17.14%
157.40
σ56.99%
337.90
σ34.96%
1,453.50
σ40.00%
SSWLNSE
1,067.00
σ0.30%
STARNSE
693.70
σ6.87%
118.60
σ26.88%
212.00
σ52.85%
154.90
σ18.50%
27.45
σ105.83%
STELNSE
101.00
σ63.50%
385.00
σ1.65%
337.50
σ9.42%
8.35
σ38.25%
306.50
σ10.38%
415.00
σ123.03%
24.55
σ12.96%
765.20
σ120.08%
4,765.00
σ8.07%
3.25
σ44.42%
1,617.00
σ31.57%
550.00
σ23.01%
595.35
σ39.22%
85.10
σ52.66%
11.15
σ44.42%
503.25
σ15.81%
399.45
σ30.85%
905.00
σ1.75%
147.45
σ23.77%
12.25
σ44.42%
336.05
σ26.34%
284.90
σ30.23%
1,200.00
σ2.64%
66.05
σ4.81%
1.90
σ352.77%
2.60
σ44.42%
14.40
σ44.40%
70.00
σ44.42%
422.00
σ5.27%
81.20
σ23.37%
178.30
σ19.65%
11.70
σ44.42%
180.50
σ17.64%
1,990.00
σ6.38%
392.90
σ14.58%
1,781.00
σ29.91%
62.80
σ44.42%
548.90
σ46.03%
97.50
σ44.42%
157.25
σ6.05%
TAKENSE
162.65
σ1.95%
276.00
σ17.30%
261.30
σ50.21%
34.85
σ54.19%
13.65
σ23.17%
5.80
σ44.42%
47.75
σ52.75%
7,600.00
σ42.05%
681.15
σ19.98%
121.65
σ18.22%
627.25
σ47.94%
1,014.00
σ20.60%
272.55
σ3.50%
756.00
σ16.75%
775.45
σ0.41%
339.50
σ6.54%
189.30
σ1.68%
993.50
σ41.82%
602.50
σ26.46%
TBZNSE
100.35
σ3.16%
TCINSE
265.90
σ21.57%
473.00
σ26.96%
26.35
σ12.07%
610.00
σ10.43%
TCSNSE
2,828.00
σ3.82%
209.90
σ50.31%
2,075.00
σ108.47%
9.40
σ44.42%
634.85
σ4.00%
339.90
σ121.86%
359.85
σ54.28%
47.00
σ86.62%
62.10
σ44.42%
21.10
σ29.95%
87.75
σ3.62%
153.65
σ49.21%
TFLNSE
9.55
σ205.94%
38.80
σ74.51%
507.00
σ25.15%
598.95
σ21.66%
1,170.00
σ54.46%
34.00
σ110.11%
274.80
σ58.30%
613.00
σ22.71%
TINSE
16.65
σ38.37%
6,325.00
σ25.20%
674.00
σ9.88%
TIILNSE
528.15
σ22.16%
246.35
σ44.42%
TILNSE
462.00
σ19.18%
48.50
σ44.42%
168.20
σ44.42%
724.00
σ35.76%
217.60
σ50.00%
100.00
σ176.20%
1,910.00
σ13.16%
878.10
σ27.72%
120.25
σ21.19%
53.05
σ76.86%
TNPLNSE
374.45
σ46.29%
102.50
σ31.13%
1,265.00
σ11.52%
250.05
σ27.81%
418.50
σ22.68%
11.00
σ44.42%
350.00
σ0.91%
TRFNSE
202.00
σ43.71%
66.90
σ19.04%
142.85
σ4.45%
TRILNSE
29.70
σ97.69%
111.50
σ8.55%
48.65
σ65.94%
1,175.00
σ44.42%
6,450.00
σ9.83%
TTLNSE
90.00
σ44.42%
TTMLNSE
6.70
σ44.42%
66.35
σ9.58%
368.80
σ13.80%
633.40
σ14.07%
3,325.00
σ19.13%
518.00
σ14.74%
16.65
σ44.42%
TWLNSE
120.80
σ15.81%
UBLNSE
1,010.00
σ35.09%
260.20
σ4.88%
23.00
σ13.77%
362.95
σ53.78%
UFONSE
405.90
σ24.93%
17.40
σ18.19%
17.15
σ18.57%
349.25
σ13.61%
4,040.50
σ7.79%
87.90
σ25.38%
349.50
σ9.10%
86.00
σ54.90%
100.05
σ6.35%
393.00
σ44.42%
6.30
σ50.00%
13.50
σ71.35%
371.00
σ17.07%
134.50
σ9.43%
UPLNSE
722.70
σ21.16%
19.95
σ15.95%
5.35
σ44.42%
107.80
σ69.91%
UVSLNSE
0.20
σ44.42%
440.00
σ27.30%
913.00
σ49.41%
700.50
σ67.26%
248.65
σ1.28%
48.50
σ39.52%
22.90
σ27.85%
36.85
σ44.42%
17.10
σ94.21%
VBLNSE
622.00
σ41.10%
VEDLNSE
310.75
σ54.62%
4,114.00
σ7.26%
72.35
σ71.00%
1,307.00
σ58.84%
VETONSE
201.65
σ7.88%
232.20
σ39.41%
VHLNSE
4,200.00
σ44.42%
15.75
σ102.42%
86.35
σ63.13%
56.00
σ5.67%
34.10
σ9.30%
806.00
σ15.80%
1,079.90
σ119.21%
106.00
σ27.07%
60.65
σ31.56%
302.50
σ4.20%
62.00
σ104.10%
697.00
σ18.27%
16.90
σ37.80%
290.00
σ170.46%
77.70
σ12.23%
75.25
σ81.19%
1,874.30
σ2.37%
1,111.00
σ44.42%
629.40
σ9.09%
386.10
σ19.67%
VSSLNSE
155.00
σ20.55%
2,959.00
σ19.25%
2,660.00
σ24.68%
VTLNSE
1,287.00
σ13.54%
505.95
σ34.70%
7,325.00
σ56.14%
182.70
σ66.73%
99.70
σ155.33%
1,169.00
σ30.27%
43.35
σ211.91%
150.30
σ6.33%
154.00
σ44.42%
166.10
σ44.42%
59.90
σ93.99%
2,637.95
σ65.54%
2,157.90
σ16.87%
1,540.00
σ61.25%
104.60
σ63.11%
295.00
σ38.51%
762.00
σ44.47%
341.00
σ13.06%
248.50
σ12.80%
59.80
σ21.17%
49.75
σ31.75%
314.50
σ21.27%
1,890.00
σ102.42%
ZEELNSE
570.05
σ11.12%
38.50
σ49.10%
42.30
σ30.17%
905.00
σ69.40%
125.65
σ7.57%
20.25
σ47.39%
166.50
σ93.93%
41.25
σ44.42%
513.00
σ18.62%
193.60
σ86.44%
1,225.10
σ0.52%
Scrips last updated on Mar-16 16:06 IST | Volatility Est. based on 30m Price gap | Non-estimable Vols proxied by Nifty

Capital Market Analytics

Capital Market Analytics is a unique Zero-Solicit Fintech platform for Indian Investors, built on robust R Programming Language leveraging cutting age Statistical routines and technologies once proprietary to Global Investment Banks, helping Investors quantifying historical as well as future performances of diverse Equity classes including Mutual Funds and NPS Funds under one umbrella.

Featured Analytics
Capital Market analytics

IPO Analytics

With strengthening Investor sentiment and soothing political uncertainty, IPO emerges as new Asset Class for Profitable investment assuming tolerable Risk. IPO Analytics provides a Framework based on cutting edge Fundamental and Statistical routines to quantify Risk-Return-Benchmarking tirade, providing insight to make forward looking Investment decision in IPO.


Analytics On-Demand

I offer Free Weekend Consulting Service on Statistical and Quantitative analysis for your Business problem of any Use-case kind. Recite you Business problem in below Get-In-Touch form, uncover hidden Patterns, futuristic Risks, Opportunities, and Trends derived intuitively, interactively, and customized ways from robust Off-the-shelf Statistical Models that undertake Top-Down assessment of your Business problem.


If everything is a matter of luck, risk management is a meaningless exercise. Invoking luck obscures truth, because it separates an event from its cause.

Peter Bernstein


Collaborate to Make Change


Join expanding Team of India-focused SMEs to freelancing on varied and interesting Risk Management Consulting services and analytics. Get-In-Touch if you are motivated and have practical skill in any of below emerging Technologies.

Market Risk | Capital
R | Julia | Python | JS
Data Science
Media Crawling | Scraping
Accounting | Auditing